Цунэтомо Ямамото

Ямамото Ц.

Автор

Хагакурэ, или Сокрытое в листве / Пер. с яп. С. Логачева.

Хагакурэ, или Сокрытое в листве / Пер. с яп. С. Логачева.

Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. – 384 с. 2500экз. (п) ISBN ISBN 978-5-389-20602-1